FIND DATA    SIGN UP    CONTACT US   

STATUS    SITES    RESOURCE DATA    WINDMAPS    OFFSHORE DATA  
HOME
HOWTO
SOFTWARE
LINKS
REFERENCES
ABOUTMaster of Wind Energy
new online course


MSc in Wind Energy


EWEM
European Wind Energy Master


Danish Center for Computational Wind Turbine Aerodynamics and Atmospheric Turbulence

REFERENCESOnly registered users can download documents.

Title : Gyldighed af Antagelsen om Gaussisk Turbulens
Authors : Morten Nielsen, Kurt S Hansen, Bo Juul Pedersen

Summary :
Vindmøller designes til at modstå virkningen af den turbulente vind, og i den forbindelse plejer man, at antage at hastighedens sandsynlighed er normalfordelt. Det synes, på baggrund af et stort antal målinger fra flere lokaliteter, at være en rimelig antagelse i fladt homogent terræn, men der findes tilfælde, typisk i bjergområder, hvor antagelsen om Gaussisk turbulens virker mere tvivlsom. Her har vindhastigheden ofte en skæv fordeling, hvor vindhuller er hyppigere end vindstød. For at simulere sådanne vindpåvirkninger, er der udviklet og implementeret en numerisk metode til at simulere kunstig turbulens. Metoden kan simulere samtidige tidsserier med en sandsynlighedsfordeling, der ikke nødvendigvis er Gaussisk, uden at forvrænge spektral-fordelingen eller den rumlig kohærens. De simulerede tidsserier blev siden brugt som input til lastsimuleringsprogrammet Vestas Turbine Simulator (VTS). Herved kunne vi simuler dynamisk respons af systemer udsat henholdsvis for Gaussisk turbulens og turbulens med ekstreme men realistiske ikke-Gaussiske sandsynlighedsfordelinger. Visse udmattelseslaster på møller med aktiv pitch regulering steg op til 15% i forhold til lasterne for ren Gaussisk turbulens. Hertil skal dog siges at den uheldige virkning afhænger af det dynamiske system, og det er tænkeligt at møllernes reguleringssystem kunne optimeres efter de lokale turbulensforhold.

Download as PDF
 


Copyright © WindData.com

DTU

Department of Wind Energy
Technical University of Denmark
Nils Koppels Allé Building-403
Dk-2800 Kgs.Lyngby DENMARK